Permis de construire

Service, Bureau, Lieu
Varavarana 128 ; Direction du Développement Urbain Durable Service de l'Architecture et de la Permis de construire construction.


Fizotrany
 • Fangatahana ho an'ilay Kaominina voakasika;
 • Fandefasana antontatara-tasy mba ahazoana ny hevitry ny SRAT avy amin'ny Kaominina ;
 • Raha mihoatra ny +1000 m2 ny fanorenana kasaina atao dia alefa any amin'ny Ministère de l'Aménagement pour compétence, raha tsy izany dia miverina amin'ny Kaominina

Antontan-taratasy ilaina
 • Fangatahana Permis de Construire ;
 • Fangatahana sy P.V d'alignement ;
 • Taratasy fanamarinan-tany;
 • Prescription d'Urbanisme ;
 • Plan du Projet ;
 • Plan Topo.

Sarany
 • 0 Ariary.

Faharetan'ny fahatontosana
 • 01 volana ao aorian'ny fametrahana ny fangatahana eo anivon'ny kaominina ;