Kara-panondrom-pirenena

Service, Bureau, Lieu
Distrika


Fizotrany
 • Fametrahana fikasana hanao karapanondro eo amin'ny kaominina ataon'ny Chef de l’Arrondissement Administratif ;
 • Fanamarinana ny antotan-taratasy fikasana hanao karapanondro sy fanaovana sonia avy amin'ny Chef de District ;
 • Sonia ;
 • Fiverenana any amin'ny Chef d’Arrondissement hamerenana azy amin'ny tompony

Antontan-taratasy ilaina
VOALOHANY :
 • Fanamarinana toeram-ponenana ;
 • Kopia nahaterahana ;
 • Sary ;
 • Karinem- pokontany.
FAHAVEREZANA :
 • Fanamarinana toeram-ponenana + sary ;
 • Fanamarihana faheverezana CIN ;
 • Dika lasitra kara-panondro CIN;
 • Fiche mère ;
 • Sary ;
 • Karinem-pokontany.
FANAVAOZANA :
 • Fanamarinana toeram-ponenana ;
 • CIN ;
 • Sary ;
 • Fiche mère ;
 • Karinem-pokotany.

Sarany
 • 1 200 Ar

Faharetan'ny fahatontosana
 • 24 ora - 48 ora