Fisoratam-panambadiana ary fitehirizana izany ao anatin’ny bokim-panjakana

Service, Bureau, Lieu
Kaominina


Fizotrany
 • Fametrahana antotan-taratasy ;
 • Fandraisana sy fanamarinana ;
 • Fanoratana azy anatin'ny logiciel ;
 • Fanamarinana ny fanambaran'ireo mikasa anao raharaha 
 • Fanekena ny fahamarinan' ireo mombamomba azy ;
 • Fanaovana sonia ny bokim-panjakana ;
 • Lanonana fankalazana.

Antontan-taratasy ilaina
 • Kopia nahaterahana latsaky ny telo volana (lahy sy vavy)
 • Fanamarinana maha mpitovo (lahy sy vavy)
 • CIN Photocopie dika lasitry ny vavolombelona
 • CIN Photocopie dika lasitry ny kara-panondro (lahy sy vavy)
 • Fanamarinana toeram-ponenan'ny mpivady
 • Fangatahana fisoratam-panambadiana
 • Taratasy fiantohana
 • Valopy 4+ timbre 4 Arak'izay ilaina :
 • Fahazoan-dalana hanambady ho an'ny miaramila
 • Certificat de Capacité de Mariage (CCM) ho an'ny teratany frantsay ;
 • Fahazoan-dalana avy amin'ny Tribonaly amin'ny fanaovana fisoratam-panambadiana ivelan'ny Commune
 • Fahazoan-dalana avy amin'ny Tribonaly raha tsy ampy taona

Sarany
 • Alakamisy : 0 Ar
 • Sabotsy : 30 000 Ar

Faharetan'ny fahatontosana
 • Farafahakeliny 10 andro ao aorian'ny fametrahana ny antontan-taratasy