Famindrana fananana fiarakodia : varotra eo anivon’ny samy olontsotra

Service, Bureau, Lieu
Centre immatriculation TANA


Fizotrany
---

Antontan-taratasy ilaina
 • Déclaration sur l’honneur miaraka amin'ny sonia voamarin'ny roa tonta
 • Carte grise taloha;
 • Taratasim-barotra soratana miaraka amin'ny fanamarinan'ny sonian'ny 02 tonta ( 04 exemplaires)
 • Dika lasitry ny karapanondron'ny roa tonta voamarina fa mitovy amin'ny kara-panondro fototra ;
 • Fanamarinana ny toeram-ponenan'ny mpividy ;
 • Fiche de suivi mutation ;
 • Tomban-ketra ;
 • Chemise dossier manga ;
 • Sarany.

Sarany
 • 75 000 Ar Carte grise + 300 Ar saran'ny famindrana fanana +saran'ny fanoratana hita ao amin'ny tranokala ( véhicule.impôts.mg).

Faharetan'ny fahatontosana
 • 30 andro