Famindrana fananana fiarakodia avy amin’ny faritany hafa tsy Antananarivo

Service, Bureau, Lieu
Centre immatriculation TANA


Fizotrany
---

Antontan-taratasy ilaina
 • Déclaration sur l’honneur miaraka amin'ny sonia voamarin'ny roa tonta ;
 • Carte grise taloha voamarin'ny Ministère de l’Intérieur au service du contrôle d’immatriculation et des permis de conduire/Anosy;
 • Certificat de non gage latsaky ny 03 volana voamarin'ny Ministère de l’Intérieur au service du contrôle d’immatriculation et des permis de conduire/Anosy ;
 • Taratasim-barotra voasoratra miaraka amin'ny sonia voamarin'ny 02 tonta. (4 exemplaires);
 • Dika lasitry ny kara panondron'ny 02 tonta voamarina;
 • Taratasy fanamarinam-ponenan'ny mpividy ;
 • Fiche de suivi mutation ;
 • Tomban-ketra ;
 • Chemise
 • dossier Mavokely ;
 • Sarany.

Sarany
 • 75 000 Ar Carte grise + 300 Ar saran'ny famindrana fanana + saran'ny fanoratana
 • saran'ny fanoratana: (site véhicule.impôts.mg).

Faharetan'ny fahatontosana
 • 30 andro