Famindrana fananana fiara-kodia raha maty ny tompony

Service, Bureau, Lieu
Centre immatriculation TANA


Fizotrany
---

Antontan-taratasy ilaina
 • Déclaration sur l’honneur, sonian'ny mpanambara voamarina ;
 • Carte grise Taloha ;
 • Fanambarana fahafatesana ;
 • Acte de notoriété ;
 • Acte de tutelle pour les mineurs ;
 • Photocopie certifiée conforme à l’original d’une pièce d’identité des héritiers majeurs civils (21 ans)
 • Procuration des héritiers avec légalisation de signatures ;
 • Fanamarinana fandoavana tao amin'ny Centre fiscal ;
 • Fanamarinana toeram-ponenan'ny mpividy;
 • Fiche de suivi ;
 • Tomban-ketra ;
 • Dossier Chemise manga
 • Sarany.

Sarany
 • 75 000 Ar Carte grise + 300 Ar saran'ny famindrana fanana +saran'ny fanoratana
 • saran'ny fanoratana (site véhicule.impôts.mg).

Faharetan'ny fahatontosana
 • 30 andro.