Famindrana fananana eo amin’ny samy mpivady

Service, Bureau, Lieu
Centre immatriculation TANA


Fizotrany
---

Antontan-taratasy ilaina
 • Déclaration sur l’honneur, sonian'ny mpivady 02 à (légaliser)
 • Carte grise fototra
 • Acte de cession : taratasy ataon'ny mpivady soratana eo anivon'ny fanjakana
 • Dika lasitra voamarina fa mitovy amin'ny karapanondron' ny mpivady 02
 • Taratasy fisoratam-panambadian'ny mpivady
 • Taratasy fanamarinana toeram-ponenan'ny mpivady
 • Fiche de suivi mutation
 • Tomban-ketra
 • Chemise dossier manga
 • Sarany.

Sarany
 • 75 000 Ar Carte grise
 • 300 Ar saran'ny famindrana fanana
 • Saran'ny fanoratana

Faharetan'ny fahatontosana
---