Fahazoan-dalana hivarotra zava-pisotro maha-domelina

Service, Bureau, Lieu
Porte 1 ; Faritany ; Ambozontany SERVICE CONCERNÉ: Direction Régionale des Impôts Haute Matsiatra


Fizotrany
 • Mila mandalo amin'ny centre fiscal, CTD, forces de l'ordre, DRI

Antontan-taratasy ilaina
 • Fangatahana fivarotana zava-pisotro misy alikaola.
 • Fanamarinana toeram-ponenana
 • Dika lasitry ny kara-panondro voamarina ;
 • Bulletin n° 3 ;
 • Plan de repérage;
 • Planinan'ny toeram-pivarotana ;
 • Fahazoan-dalana avy amin'ny MINTOUR raha restaurant
 • Enquête de moralité ataon'ny zandarima na ny polisy
 • Fiche de renseignement Fokontany ;Kaominina, Préfet, Gouverneur raha vahiny ;
 • Fiche technique

Sarany
 • Tsy misy

Faharetan'ny fahatontosana
 • 04 andro