Karatra fahazoana mitondra fiarakodia voalohany, Permis Biométrique

Service, Bureau, Lieu
Faritany Ambohidahy


Fizotrany
 • Taratasy fandoavana sarany ao amin'ny Birao ifototra A ;
 • Fandoavana sarany ao amin'ny varavarana 19 ;
 • Fanaterana ny antotan-taratasy ao amin'ny protocole, varavarana 201(Rihana faharoa) ;
 • Fakana sary;
 • Lavotondro + fanaovana sonia ;
 • Fampidirana ny données biométriques ;
 • Fankatoavana
 • Fanomezana ny karatra + scan varavarana 24 (ambany rihana).

Antontan-taratasy ilaina
 • Bordereau d’envoi avy amin'ny sekoly fianarana familiana fiara ;
 • Dika lasitra voamarina kara-panondro;
 • Fanamarinana toeram-ponenana ;
 • Pochette dossier maintso

Sarany
 • 38 000Ar

Faharetan'ny fahatontosana
---