Karatra fahazoana mitondra fiarakodia iraisam-pirenena

Service, Bureau, Lieu
Varavarana 402, Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation


Fizotrany
 • Fametrahana antotan-taratasy ao amin'ny birao fandraisana taratasin'ny MID
 • Fanaraha-maso tsy tapaka ny dossier.

Antontan-taratasy ilaina
 • Eo anivon'ny Ministera misahana ny atitany: Fangatahana miantefa amin'ny Ministre chargé de l’Intérieur manamarina ny antony, ny toerana, ary ny faharetan'ny dia ;
 • Dika lasitra voamarina karatra fahazoana mitondra fiarakodia
 • Dika lasitry ny pasipaoro voamarina fa mifanaraka amin'ny pasipaoro ary visa ;
 • Diaka lasitra mifanaraka fa mitovy ny fanamarinan-toerana ao anatin'ny fiaramanidina mandroso sy miverina.
Eo anivon'ny Automobile Club de Madagascar :
 • Fahazoan-dalana ho an'ny famadihana nomen'ny Ministère en charge de l’Intérieur ;
 • Dika lasitra voamarina karatra fahazoana mitondra fiarakodia malagasy ;
 • Sary tapaka 03 ;
 • Sarany 100 000 Ar.

Sarany
 • MID : GRATUIT ;
 • ACM : 100 000 Ar.

Faharetan'ny fahatontosana
 • 72 ora