Jugement supplétif

Institution, Ministère
Ministeran’ny Fitsaràna

Service, Bureau, Lieu
Kaominina


Fizotrany
---

Antontan-taratasy ilaina
  • Taratasy fangatahana
  • Fanamarinam-ponenan'ny mpangataka
  • Fanamarinam-ponenan'ny zaza tsy manana kopia lava
  • Dika lasitry ny kara-panondro, voamarina ho an'ny vavolombelona 02 mihoatra ny 21 taona
  • Dika lasitry ny kara-panondron'ny mpangataka, voamarina CIN
  • Fanamarihana ny fahavitan'ny visite somatique omen'ny CSB2

Sarany
  • 0 Ar

Faharetan'ny fahatontosana
  • 1 andro