Famoronana orinasa an’olo-tokana

Service, Bureau, Lieu
Direction Régionale des Impôts Analamanga ; Centre Fiscal 1er Arrondissement - Soarano


Fizotrany
---

Antontan-taratasy ilaina
 • Dika lasitry ny kara-panondro voamarina 02 ;
 • Fanamarinana toeram-ponenana ou Fanamarinana fisiana 02 ;
 • Planina neken'ny fokotany 02
 • Fifanarahana fanofana ou location verbale ou copie rôle LFPB 02 ;
 • Dika fahazoan-dalana ( hivarotra zava-pisotro maha-domelina ) 02 ;
 • Dikan'ny fahazoan-dalana avy amin'ny Ministère du tourisme (hôtel ) 01 ;
 • Laharana nif online 02 ;
 • Hafa .

Sarany
 • 16 000 Ar : Agriculteur ,éleveur ,pêcheur , petits exploitants miniers , charrette , pousse-pousse ;
 • 50 000 Ar : petits producteur ,artisans ,gargotier , petits commerçants ;
 • 100 000 Ar: Artisans miniers, autres , artistes et assimilés , commerçant , hôteliers , prestataires restaurateurs ;
 • 150 000 : Professions libérales et autre , activités multiples

Faharetan'ny fahatontosana
---