Famindrana fananana (fanoloana tompom-pananana)

Service, Bureau, Lieu
Kaominina


Fizotrany
 • Antso antarobia
 • Peta-drindrina

Antontan-taratasy ilaina
 • Fangatahana miantefa amin'ny Ben'ny Tanana;
 • Dika lasitry ny kara-panondro ho an'ny tompom-mpananana taloha sy vaovao ;
 • Dika lasitra miloko ho an'ny Carte Grise Certifiée;
 • Fanamarinana toeram-ponenana;
 • Casier judiciaire;
 • Sary 02;
 • Licence tamin'ny voalohany + Dika lasitra mitovy;
 • Chemise manga/mavokely

Sarany
 • 400 000 Ar;
 • 0 Ar raha ray aman-dreny sy zanaka na lova

Faharetan'ny fahatontosana
 • 15 - 20 andro