Famadihana karatra fahazoana mitondra fiarakodia vahiny ho karatra fahazoana mitondra fiarakodia malagasy. Permis Biométrique

Service, Bureau, Lieu
Faritany Ambohidahy.


Fizotrany
 • Taratasy fandoavana sarany ao amin'ny Birao ifototra A ;
 • Fandoavana sarany ao amin'ny varavarana 19 ;
 • Fanaterana ny antotan-taratasy ao amin'ny protocole, varavarana 201(Rihana faharoa) ;
 • Fakana sary;
 • Lavotondro + fanaovana sonia ;
 • Fampidirana ny données biométriques ;
 • Fankatoavana
 • Fanomezana ny karatra + scan varavarana 24 (ambany rihana).

Antontan-taratasy ilaina
 • Fangatahana atao sora-tanana ;
 • Dika lasitry ny karatra fahazoana mitondra fiara vahiny ;
 • karatra fahazoana mitondra fiarakodia vahiny ;
 • Dika lasitry ny kara panondro ;
 • Dika lasitry ny pasipaoro na carte de résident ;
 • Taratasy fanamarinana fonenana ;
 • Fandikana ;
 • Taratasy fanamarinana asa ;
 • Chemise dossier maintso.

Sarany
 • 38.000 Ar

Faharetan'ny fahatontosana
---