Duplicata noho ny fahaverezana ho an’ny karatra fahazoana mitondra fiarakodia, Permis Biométrique

Service, Bureau, Lieu
Faritany Ambohidahy.


Fizotrany
 • Taratasy fandoavana sarany ao amin'ny Birao ifototra A ;
 • Fandoavana sarany ao amin'ny varavarana 19 ;
 • Fanaterana ny antotan-taratasy ao amin'ny protocole, varavarana 201(Rihana faharoa) ;
 • Fakana sary;
 • Lavotondro + fanaovana sonia ;
 • Fampidirana ny données biométriques ;
 • Fankatoavana
 • Fanomezana ny karatra + scan varavarana 24 (ambany rihana).

Antontan-taratasy ilaina
 • Attestation de déclaration de perte ;
 • Photocopie CIN certifiée ;
 • Certificat de résidence ;
 • Chemise dossier verte.

Sarany
 • 38 000 Ar

Faharetan'ny fahatontosana
---