Duplicata : fanavaozana carte grise

Service, Bureau, Lieu
Centre immatriculation TANA


Fizotrany
---

Antontan-taratasy ilaina
 • Déclaration sur l’honneur, sonia légalisée;
 • PV an'ny réception technique nataon'ny Direction Générale de la Sécurité Routière
 • Déclaration sur l’honneur, sonia légalisée;
 • Fanamarinana toeram-ponenan'ny mpividy
 • PV an'ny réception technique nataon'ny Direction Générale de la Sécurité Routière
 • Carte grise originale ;
 • Dika lasitry ny carte grise voamarina fa mifanaraka amin'ny fototra ;
 • Fiche de suivi transformation ;
 • Chemise dossier manga tanora
 • Carte grise originale ;
 • Dika lasitry ny carte grise voamarina fa mifanaraka amin'ny fototra ;
 • Fiche de suivi
 • duplicata ;
 • Chemise dossier manga tanora

Sarany
 • 100 Ar sarany raikitra + 75 000 Ar carte grise

Faharetan'ny fahatontosana
---