Changement d’ancien permis au biométrique

Service, Bureau, Lieu
---


Fizotrany
 • Fangalana Avis de paiement ao amin'ny Birao ifototra A ;
 • Fandoavana sarany ao amin'ny varavarana 19 ;
 • Fanaterana ny antotan-taratasy ao amin'ny protocole varavarana 201(2ème étage) ;
 • Fangalana sary ;
 • Lavotondro + sonia ;
 • Saisie de données biométriques ;
 • Validation ;
 • Délivrance + scan porte 24 (réez de chaussée).

Antontan-taratasy ilaina
 • Ancien permis de conduire ;
 • Photocopie CIN certifiée ;
 • Certificat de résidence ;
 • Pochette dossier verte.

Sarany
 • 38.000 Ar.

Faharetan'ny fahatontosana
---